Ana südü və əmizdirmə

Ana südü və əmizdirmə

Ana südü və əmizdirmə

Doğuşdan sonra analar müxtəlif cür ağrılar yaşayırlar. Bunların əksəriyyəti bədənin doğuş kimi gərginlikdən sonra təbii şəkildə özünübərpa əhəmiyyəti daşıyır. Məhz bu zaman yeni ana olmuş qadınların əmizdirmə əsnasında ...
0
Ana südü və əmizdirmə Problemlər

Məlumdur ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsiyyələrinə əsasən körpələrə həyatlarının ilk 6 ayı ərzində yalnız ana südü verilməli, 2 yaşına qədər isə uşaqlar əlavə bərk qida ilə yanaşı ...
0
Ana südü Ana südü və əmizdirmə

Dünyada elə bir ana yoxdur ki, ana südünün övladı üçün necə mühüm bir nemət olduğunu bilməsin. Bəs hər bir ananın bunu bilməsinə, illər boyunca ana südünün təbliğ olunmasına ...
0
Ana südü və əmizdirmə Süddən ayırma

Maraqlıdır ki, hamiləlikdən başlayaraq doğuşdan sonra ilk 6 ay anaları ən çox narahat edən körpələrini ana südü ilə qidalandırmaq məsələsi olduğu halda, 1 yaşından sonra artıq həmin anaları ...
0
Ana südü və əmizdirmə Südartırma

Laktogen ərzaqlar dedikdə, süd gətirən qida nəzərdə tutulur. Əslində bu ərzaqların ana südünün artırılmasında vəzifəsi süd gətirmək deyil, südün istehsalı edən orqanizmə dəstək göstərməkdir. Əksər hallarda həmin ərzaqlar ...
0
Ana südü və əmizdirmə Problemlər

Südün Disforik Gəlişi Refleksi (ing. Dysphoric Milk Ejection Reflex, qısaca olaraq D-MER) laktasiya edən qadının əmizdirmə əsnasında qəfil disforiyası və ya sadə dil ilə desək, südün gəlməsindən öncə ...
0
Ana südü və əmizdirmə Problemlər

Bəzən analarda doğuşdan sonra ilk həftələr əmizdirmə zamanı ürəkbulanma halları müşahidə olunur. Əksər qadınlarda (lakin hamısında yox) bu xoşagəlməz hal doğuşdan 6-8 həftə sonra keçib gedir. Əgər əmizdirərkən ...
0
Ana südü və əmizdirmə Problemlər

Körpələrdə süd vəzlərinin şişkinliyi ana südü ilə qidalanması arasında  əlaqə varmı və bu şişkinlik müşahidə edildiyi zamanı nə ediməlidir ? Körpələrdə süd vəzilərinin böyüməsi halında ilk növbədə  uşaq ...
0